வலைபதிவர்களே மீண்டும் பதிவெழுத வாருங்கள் தமிழுக்கும் கிடைத்தது GOOGLE ADSENSE

தமிழுக்கு Google Adsense கிடைக்கவில்லையே என்பதுதான்  வலைபதிவு வைத்திருப்பவர்களின்  நீண்டநாள் கனவு,  அதற்க்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது Google.

Adsense என்றால் என்ன என்று தெரியாதவர்களுக்காக இதை எழுதுகிறேன். Adsense என்பது Google நிறுவனம் நடத்திவரும் விளம்பர தளம்.  இது விளம்பரம் கொடுப்பவரிடமிருந்து பணம் பெற்றுக்கொண்டு விளம்பரம் வாங்கி, வலைபதிவு எழுதுபவர்கள் மற்றும் வலைத்தளம் வைத்திருப்பவர்களுக்கும் இலவசமாக  வழங்கும்.   அதை நம் வலைதளத்தில் / வலைபதிவில் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.  நம் வலைபதிவிற்கு வரும் வாசகர்கள் விளம்பரங்களை Click செய்தல் மற்றும் Page impression முறையில் கணக்கிட்டு  Google நமக்கு குறிப்பிட்ட சதவீத பணத்தை அனுப்பிவைக்கும்.
| Leave a Comment |

Recommended Post to Read :

No comments :

Post a Comment